Staaltoepassingen voor de Special Products, van A tot Z

Vakmanschap, kennis, kwaliteit, veiligheid en duidelijkheid zijn de belangrijkste pijlers waar u bij Broeze Nijverdal al vanaf 1922 op mag rekenen. Dat bewijzen we door het ISO en VCA certificaat. Tevens hebben we de certificatie FPC systeem volgens NEN-EN 1090-1 t/m executieklasse 4. Vaste projectleiders en tekenaars begeleiden het gehele proces in de meest uiteenlopende en complexe opdrachten.

Nieuwe Gate E4 voor Vliegveld Schiphol

Broeze Nijvedal heeft in opdracht van Volkerrail een mooi project afgerond in Amsterdam. Voor de luchthaven Schiphol is er gebouwd aan een nieuwe liftschacht en toegangstrap voor Gate E4. De miljoenen passagiers gaan elke dag via de nieuwe Central Security naar Gate E4.

Storage container offshore

Storage container offshore DNV 2.7.1/ EN 12079. Rotor transport container. Enkele zijn geproduceerd onder DNV 2.7.1. Norm gecertificeerd EN.12079

Pyrolyse fabriek Hengelo

Een mooie Twentse samenwerking voor de realisatie van een Pyrolyse fabriek van BTG-BTL. Deze fabriek gaat olie winnen en leveren uit resthout. Genoeg voor 8000 huishoudens. Broeze realiseerde de combuster, de riser, de electrical room en de controlroom evenals het bodywork in de fabriek.

 

Na productie werd de engineering voortgezet in de hallen van Zeton in Enschede waar het geheel in een twintigtal modules wordt opgebouwd.

Framebouw

Een procesframe voor de chemische industrie in productieproces voor onze opdrachtgever. Hierin wordt een complexe installatie gebouwd. Tijdens de ontwerpfase is er optimaal afstemming tussen de framebouw en procesbouw. In een laatste fase wordt het procesframe bekleed met brandwerende panelen

Amsterdamse bruggen

Renovatie en vernieuwing van 4 stalen ‘luie’ trappen in opdracht van VolkerRail. Het KARGO project ( Kunstwerken Amsterdam-Rijnkanaal Groot Ondehoud) heeft tot doel de technische staat op de huidige en toekomstige eisen af te stemmen met verlenging van de levensduur.Het weekend van 2/3 november 2013 werden deze trappen gemonteerd.

Pick up & Lay Down machine

Bakker Oilfield Supply Coevorden. Pick Up en Lay Down machine voor de gas en olie industrie. Machine wordt ingezet bij het veilig transporteren van boorbuizen. Boorbuizen worden door de machine van de buizenstelling opgepakt en aangeboden op de boorvloer.

Modulaire framebouw

Modulaire framebouw voor de Engelse markt waarin industriële processen op schaal worden gesimuleerd. Broeze Nijverdal is verantwoordelijk voor het engineren van de frames waarin de processen gesimuleerd worden. In deze fase worden alle vloersparingen en leidingwerk, die nodig zijn voor tanks, al meegenomen. Tevens zijn wij verantwoordelijk voor de fabricage en montage van deze frames.

Basisconstructie Biogasinstallatie

Het engineren van, door middel van uitwisseling van elkaars 3D bestanden, produceren en monteren van stalen basisconstructies ten behoeve van biogasinstallaties voor Cirmac International B.V.).

Ondersteuning constructie trilzeven

Projectgegevens: Ondersteuningsconstructie voor trilzeven. Opdrachtgever: Nijhoff grindmaatschappij. Het leveren van ondersteuningsconstructie met toegangstrap en stortkokers.