0548 - 610730

Broeze werkt aan een beter milieu!

Broeze werkt aan een beter milieu!

Sinds een aantal jaren is Broeze bewust actief bezig met duurzaam ondernemen. Door diverse maatregelen te treffen, hebben we al veel bereikt en ook de plannen voor 2019 beloven veel goeds. Benieuwd naar onze investeringen en de resultaten? Onze KAM-adviseur Roy Bouwmeester van ValQ Training + Advies werkt al jaren samen met Broeze Nijverdal en vertelt er graag meer over!

CO2 uitstoot

Ruim drie jaar geleden zijn we bij Broeze bezig gegaan met het opzetten van een energiebeleid conform de CO2 prestatieladder. Eén van de belangrijkste voordelen is dat Broeze middels dit instrument inzicht krijgt in het eigen energieverbruik én de veroorzaakte CO2 uitstoot. De essentie van de CO2 prestatieladder is dan ook dat helder is waarop binnen de organisatie nog energie bespaard kan worden om de uitstoot te verminderen én om hier continu mee bezig blijven. 
De reden dat Broeze actief met haar energiebeleid aan de slag is gegaan, is enerzijds om inzicht te krijgen in het verbruik maar anderszins ook de eigen ‘drive’ om energie te willen besparen. 
Dit scheelt niet alleen in de eigen kosten maar draagt ook bij aan een beter milieu. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Inzicht in verbruik

We hebben inzichtelijk gemaakt wat de voornaamste verbruikers zijn binnen Broeze Nijverdal. Enerzijds was dat het gasverbruik voor verwarming en anderzijds het elektra verbruik voor onder andere alle machines in de productie. Op basis van deze inzichten hebben we maatregelen genomen om te investeren in duurzaamheid. De belangrijkste actie die we tot nu toe hebben ondernomen, is het vervangen van alle verlichting door LED verlichting. De nieuwe grote lampen in de productie verbruiken slechts 40% ten opzichte van de vorige lampen en geven daarnaast ook veel meer licht . Deze maatregel heeft over 2018 al een flinke daling in de CO2 uitstoot zichtbaar gemaakt. In totaal stoot Broeze Nijverdal nu al bijna 8% minder CO2 uit dan in 2015.

Ik vind het mooi om te zien hoe Broeze Nijverdal met een nuchtere blik en gezond verstand de schouders eronder zet om maatregelen te treffen. Dat is echt de kracht van Broeze.”

- Roy Bouwmeester, KAM-adviseur bij ValQ

Doelstellingen 2019

2019 is voor Broeze Nijverdal het 3e jaar waarin we op een actievere wijze bezig zijn met het reduceren van onze CO2 uitstoot. Onze meetbare hoofddoelstelling is om de CO2-uitstoot over een periode van 3 jaar met minimaal 10% te reduceren, ten opzichte van het referentiejaar 2015. Hiermee zijn we goed op weg! Om dit te bereiken zullen we diverse energiebesparende maatregelen moeten nemen.

  • Zonnepanelen
    Om de CO2 uitstoot voor de gebruikte elektriciteit te verminderen, willen we graag onze eigen elektriciteit opwekken door middel van zonnepanelen. In de loop van 2019 zullen er ca. 530 zonnepanelen geplaatst worden op het dak van de productiehal. De verwachting is dat Broeze Nijverdal met deze panelen voor een groot deel (ruim 90%) in haar eigen behoefte aan elektriciteit zal kunnen voorzien.
  • Isoleren van productiehallen
    De productiehallen zijn nu beperkt geïsoleerd. In 2019 zal Broeze Nijverdal daarom investeren in het aanbrengen van nieuwe dak- en wandbeplating van beide productiehallen. Dit zal niet alleen zorgen voor meer comfort voor de medewerkers (warmer in de winter, en koeler in de zomer), maar ook hoeft er minder gas verstookt te worden.