0548 - 610730

Jaarlijkse beoordeling kwaliteit en veiligheid

Jaarlijkse beoordeling kwaliteit en veiligheid

Broeze Nijverdal hecht veel waarde aan veiligheid en kwaliteit. Medewerkers moeten een veilige werkplek hebben én aan het einde van de werkdag weer in alle gezondheid naar huis kunnen. Daarnaast moet de kwaliteit in alle procesonderdelen binnen het bedrijf geborgd blijven.

Jaarlijkse beoordeling kwaliteit en veiligheid
Jaarlijks wordt de kwaliteit en veiligheid binnen het bedrijf dan ook aanvullend beoordeeld tijdens externe audits door Lloyds. Deze audits hebben op donderdag 21 en vrijdag 22 november weer plaatsgevonden. Broeze Nijverdal is tijdens deze twee dagen door twee auditoren getoetst op de normen: – ISO 9001:2015; – VCA* 2017/6.0; – ISO 3834-2:2005; – NEN-EN 1090-1 : 2009/A1/2011 (Exc. 1 t/m 4).

Tijdens deze audits is onder andere het managementsysteem van Broeze bekeken, maar zijn er ook diverse interviews met medewerkers gevoerd. Daarnaast is er uitvoerig gekeken naar de kwaliteitsborging in het las / productieproces en zijn er twee montageprojecten bezocht.

Samenvatting audit 2019
Een korte samenvatting van de auditoren gaf aan: ‘De organisatie beschikt over een praktisch ingericht managementsysteem welke goed wordt onderhouden en doeltreffend is’; ‘De directie is nauw betrokken bij de operationele bedrijfsvoering als wel bij het KAM managementsysteem’.

Samen met een aantal kleine verbeterpunten is dit een mooie eindconclusie! Hiermee blijft Broeze verder bouwen aan kwaliteit en veiligheid!