0548 - 610730

Aanpassing productiehal WILA Lochem. Michel aan het woord!

Aanpassing productiehal WILA Lochem. Michel aan het woord!

In maart 2018 zijn we benaderd door Kreunen Bouw om samen een bestaande productiehal aan te passen voor WILA Lochem. WILA Lochem ontwikkelt en produceert wereldwijd high-end kantpersklemsystemen en gereedschappen voor kantpersbouwers en -gebruikers. Door de aanschaf van een nieuwe geautomatiseerde machine met een enorme omvang, moest de huidige bedrijfshal worden aangepast. Michel Reimert heeft als werkvoorbereider en montageleider van A tot Z aan dit project gewerkt en vertelt erover in zijn blog!

“We hebben heel fijn samengewerkt met Broeze. Het is een professionele organisatie, met mensen die weten waar ze over praten. Het project is ontzettend snel verlopen en we zijn blij met het eindresultaat.”

- Berend Kroeze, Technisch directeur Wila

Spanten ter vervanging van kolommen

Om ruimte te maken voor de installatie van de nieuwe machine, moest een rij ondersteuningskolommen verwijderd worden. Hiervoor moest eerst de bestaande constructie versterkt worden. De constructeur had besloten om dit met 3D-vakwerkspanten te doen. De spanten zouden op de uiteinden boven de kolommen geplaatst worden en op de plaats van de oude kolommen zou een verbinding komen op de bestaande ligger, zodat het spant de functie van de kolommen overneemt. Maar bij een bezoek aan de huidige hal met de constructeur, aannemer en onze eigen engineer kwamen we al snel tot de conclusie dat de huidige constructie niet sterk genoeg bleek om de krachten van 3D-spanten op te vangen. Broeze opperde het idee om er een zwaardere kolom bij voor te zetten, en de bestaande kolom te verwijderen, zodat er zo min mogelijk ruimteverlies zou zijn. In overleg met de betrokken partijen hebben we dit idee verder vormgegeven.

Engineering en productie

Allereerst werden de voorbereidingen op het dak getroffen en hebben we met behulp van een totalstation alles digitaal ingemeten. Met deze gegevens kon onze engineer aan de slag. De onderdelen van het spant zijn allemaal digitaal gesneden en konden als een puzzel in elkaar gelegd worden. We hebben hiervoor een grote mal in de werkplaats gebouwd, zodat we de verbinding met de reeds gemonteerde dakpootjes konden simuleren. Maatvoering is key in zo’n project. Blijven controleren van wat je aan het doen bent is een must. In de productieperiode van het spant is de huidige constructie versterkt door het plaatsen van de nieuwe kolommen, windbokken en windverbanden. De spanten met een afmeting van 20 m lang, 5,5 m breed en 2,7 m hoog konden niet op de reguliere manier de productiehal verlaten: onze overheaddeur is immers 5 meter breed. Ook de deuren van de spuiter waren te klein voor de spanten. We hebben de deuren uitgetekend en bepaald hoe we het spant om zijn as moesten draaien, zodat het toch door de deuren paste. Omdat we deze actie zeer frequent moesten herhalen, hebben we hiervoor een speciaal transportstaal gemaakt.

Montage

Om de montage soepel en veilig te laten verlopen, hebben we een V&G-montage/hijsplan gemaakt. Nadat we gezamenlijk hebben bepaald wat de gewenste hijsrichting was, konden we de volgorde van transport bepalen. De kraan was een dag voor montage al opgebouwd en het speciaaltransport vond ’s nachts plaats. Hierdoor stond tijdens de dag van de montage alles in positie. ’s Morgens voor aanvang van de werkzaamheden hebben we alle stappen nog eens doorgenomen, zodat iedereen goed en veilig aan de slag kon. Tijdens het hijsen hielden we contact met de productie, zodat het personeel van WILA tijdig de productiehal kon verlaten. Dankzij de goede voorbereidingen, verliep de montage zeer voorspoedig. Aansluitend konden we het spant middels hydraulische vijzels op de juiste spanning brengen die de constructeur had voorschreven, zodat de kolommen verwijderd konden worden. Het blijft bijzonder om te zien dat na maanden van voorbereidingen en denkwerk, de montage binnen een halve dag klaar is.

“Voor mij was het project een supermooie klus, waar alles draaide om grip houden. Je moet van A tot Z blijven nadenken en continu scherp blijven op wat er gebeurt in de werkplaats.”

- Michel Reimert, werkvoorbereider en montageleider Broeze