0548 - 610730

Kwalificaties

Kwalificaties

Kwalificaties

Kwaliteit
Proces- en kwaliteitsbeheersing werkt bij Broeze Nijverdal in alles door. We zijn gecertificeerd volgens ISO 9001:2015 en NEN-EN 1090 tot en met executieklasse 4. Een compleet overzicht met certificeringen kunt u op de pagina certificering vinden.

ISO 9001
Broeze hecht veel waarde aan het leveren van kwaliteit. We werken daarom met een eigen kwaliteitssysteem conform ISO 9001 (gecertificeerd sinds december 2008).

NEN-EN 1090
Wij zijn bevoegd een CE markering en prestatieverklaring (DOP declaration of performance) af te geven op geconstrueerde staalconstructies in de executieklassen 1 t/m 4. Dit is wettelijk verplicht sinds 1 juli 2014. Broeze Nijverdal heeft een gekwalificeerd fabrieksproductie beheersingssysteem (FPC) conform de NEN-EN 1090-1. Het FPC systeem bestaat o.a. uit procedures, project specifieke kwaliteitsplannen en productieplannen, welke uiteindelijk leiden tot de afgifte van een CE markering.

ISO 3834-2
Broeze is ISO 3834-2 gecertificeerd. Dit is de meest uitgebreide certificering van het kwaliteitsborgingssysteem. Door deze certificering is Broeze de geschikte toeleverancier voor offshore laswerkzaamheden en laswerk in andere kritische sectoren. Het hanteren van de ISO 3834-2 certificering betekent een waarborging voor de kwaliteit van uw product. Vanaf de orderacceptatie tot aan de productafname worden alle stappen nauwkeurig volgens de kwaliteitsprocedures uitgevoerd. Daarom bent u verzekerd dat wij aan alle kwaliteitseisen hebben voldaan. De kwaliteitsborging volgens ISO 3834-2 staat beschreven in het Broeze kwaliteitshandboek lassen.

De ISO 3834-2 certificering geldt ook voor de verzorging van niet destructief onderzoek (NDO), het lassen vanuit gecertificeerde lasmethodebeschrijvingen (LMB/WPS), het lassen volgens de lasmethode kwalificatie (LMK/PQR), de juiste toepassing en geconditioneerde opslag van lastoevoegmaterialen, het onderhoud aan lasapparatuur, het opleiden en kwalificeren van lassers (LK/WPQ), visueel onderzoek van de las (NEN-EN ISO 17637 en NEN-EN ISO 5817) en materiaaltraceerbaarheid.

VCA*
Ons bedrijf is VCA* gecertificeerd. Hiermee hebben we op een structurele wijze aandacht voor juiste arbeidsomstandigheden binnen de gehele bedrijfsvoering. Zo is o.a. geborgd dat onze medewerkers beschikken over de juiste middelen, kennis en kunde om hun werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren.

NQA-1
Broeze Nijverdal heeft sinds 2005 diverse ingangen gecreëerd voor o.a. levering aan de nucleaire industrie. Dit heeft inmiddels geleid tot een sterke marktpositie in de centrifugetechniek. Kwalificatie hiervoor vindt plaats in de vorm van een commercial grade survey. Dit is de standaard voor Quality Assurance Programma Requirements for Nuclear Power Plants. Deze positie is tot stand gekomen door een auditteam uit Frankrijk, Engeland en de USA, met extreem zware kwalificatie-eisen. Naast de standaard eisen zoals ISO 9001 en VCA certificering gelden bovendien de eisen vanuit NQA-1.

CO2-prestatieladder (niveau 3)
Naast het borgen van kwaliteit en veiligheid, volgens bovenstaande normen, staat Broeze Nijverdal ook voor een duurzaam werkproces. Om dit continu te blijven verbeteren en uit te dragen werkt Broeze conform de CO2 prestatieladder niveau 3 (zie voor meer info: www.skao.nl).
Het belangrijkste doel is om binnen ons eigen werkproces verdere energiebesparing te bewerkstelligen en daarmee de CO2 uitstoot te verlagen.


Duurzaamheid

Duurzaamheid komt, behalve in de CO2 prestatieladder waarin we werken aan actieve reductie van CO2 uitstoot, ook in de werkomstandigheden tot uitdrukking. Zo maken we consequent de keuze voor kwaliteit in gereedschappen en machines. Dit komt onder meer tot uiting in bovengemiddeld goede voorzieningen voor luchtbehandeling en werkklimaat.

Broeze Nijverdal is reeds 4 jaar ICB-partner binnen het innoconcept bouwen en heeft hiermee BIM en Lean binnen haar proces geïmplementeerd.

Overzicht certificeringen
Bekijk hier het complete overzicht met onze certificeringen.

Hallo, kan ik u helpen?

Heeft u een vraag, wilt u meer weten over onze diensten of projecten of wilt u eens kennismaken? Neem contact met me op. Ik help u graag!