Kwalificaties

ISO 9001
Broeze hecht veel waarde aan het leveren van kwaliteit. We werken daarom met een eigen kwaliteitssysteem conform ISO 9001 (gecertificeerd sinds december 2008).

 

NEN-EN 1090
Wij zijn bevoegd een CE markering en prestatieverklaring (DOP declaration of performance) af te geven op geconstrueerde staalconstructies in de executieklassen 1 t/m 4. Dit is wettelijk verplicht sinds 1 juli 2014. Broeze Nijverdal heeft een gekwalificeerd fabrieksproductie beheersingssysteem (FPC) conform de NEN-EN 1090-1. Het FPC systeem bestaat o.a. uit procedures, project specifieke kwaliteitsplannen en productieplannen, welke uiteindelijk leiden tot de afgifte van een CE markering.

 

ISO 3834-2
Broeze is ISO 3834-2 gecertificeerd. Dit is de meest uitgebreide certificering van het kwaliteitsborgingssysteem. Door deze certificering is Broeze de geschikte toeleverancier voor offshore laswerkzaamheden en laswerk in andere kritische sectoren. Het hanteren van de ISO 3834-2 certificering betekent een waarborging voor de kwaliteit van uw product. Vanaf de orderacceptatie tot aan de productafname worden alle stappen nauwkeurig volgens de kwaliteitsprocedures uitgevoerd. Daarom bent u verzekerd dat wij aan alle kwaliteitseisen hebben voldaan. De kwaliteitsborging volgens ISO 3834-2 staat beschreven in het Broeze kwaliteitshandboek lassen.

De ISO 3834-2 certificering geldt ook voor de verzorging van niet destructief onderzoek (NDO), het lassen vanuit gecertificeerde lasmethodebeschrijvingen (LMB/WPS), het lassen volgens de lasmethode kwalificatie (LMK/PQR), de juiste toepassing en geconditioneerde opslag van lastoevoegmaterialen, het onderhoud aan lasapparatuur, het opleiden en kwalificeren van lassers (LK/WPQ), visueel onderzoek van de las (NEN-EN ISO 17637 en NEN-EN ISO 5817) en materiaaltraceerbaarheid.

 

VCA*
Ons bedrijf is VCA* gecertificeerd.Hiermee hebben we op een structurele wijze aandacht voor juiste arbeidsomstandigheden binnen de gehele bedrijfsvoering. Zo is o.a. geborgd dat onze medewerkers beschikken over de juiste middelen, kennis en kunde om hun werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren.

 

NQA-1
Broeze Nijverdal heeft sinds 2005 diverse ingangen gecreëerd voor o.a. levering aan de nucleaire industrie. Dit heeft inmiddels geleid tot een sterke marktpositie in de centrifugetechniek. Kwalificatie hiervoor vindt plaats in de vorm van een commercial grade survey. Dit is de standaard voor Quality Assurance Programma Requirements for Nuclear Power Plants. Deze positie is tot stand gekomen door een auditteam uit Frankrijk, Engeland en de USA, met extreem zware kwalificatie-eisen. Naast de standaard eisen zoals ISO 9001 en VCA certificering gelden bovendien de eisen vanuit NQA-1.

 

CO2-prestatieladder (niveau 3)
Naast het borgen van kwaliteit en veiligheid, volgens bovenstaande normen, staat Broeze Nijverdal ook voor een duurzaam werkproces. Om dit continu te blijven verbeteren en uit te dragen werkt Broeze conform de CO2 prestatieladder niveau 3 (zie voor meer info: www.skao.nl).
Het belangrijkste doel is om binnen ons eigen werkproces verdere energiebesparing te bewerkstelligen en daarmee de CO2 uitstoot te verlagen.

 

A. Inzicht:
Middels het plaatsen van informatie op onze website willen wij inzicht verschaffen in ons CO2 reductiebeleid. Ook heeft Broeze een EnergieManagementActieplan opgesteld om inzicht te geven in de vastgestelde besparingsdoelen en te nemen maatregelen.
Download PDF – KAM Beleidsverklaring Broeze

 

B. Reductie:
Als doelstelling hebben we gesteld om 10% te willen besparen op onze CO2 uitstoot over een periode van 3 jaar (2020) ten opzichte van het referentiejaar 2015.
Download PDF – EnergieManagementActieplan Broeze

 

C. Communicatie:
Half jaarlijks zal er op de website een nieuwsbrief worden geplaatst welke verdere inzicht verschaft in ons energieverbruik en de CO2 uitstoot.
Download PDF – Nieuwsbrief september 2019
Download PDF – Nieuwsbrief januari 2019

 

Archief nieuwsbrieven energieverbruik en CO2 uitstoot

 

D. Participatie:
Om inspiratie op te doen m.b.t. energie besparingsmogelijkheden én om opgedane kennis makkelijker te kunnen delen heeft Broeze zich tevens verbonden als supporter van Duurzaam MKB.

Hallo, kan ik u helpen?

Heeft u een vraag, wilt u meer weten over onze diensten of projecten of wilt u eens kennismaken? Neem contact met me op. Ik help u graag!

Neem contact op