Amsterdamse bruggen

Renovatie en vernieuwing van 4 stalen ‘luie’ trappen in opdracht van VolkerRail. Het KARGO project ( Kunstwerken Amsterdam-Rijnkanaal Groot Ondehoud) heeft tot doel de technische staat op de huidige en toekomstige eisen af te stemmen met verlenging van de levensduur.Het weekend van 2/3 november 2013 werden deze trappen gemonteerd.