Station Kampen

In opdracht van hoofdaannemer Hegeman leverde Broeze de liftschachten en twee imposante brede stalen trappen.