0548 - 610730

Duurzaam ondernemen

Broeze werkt aan een beter milieu

Duurzaam ondernemen

Sinds een aantal jaren is Broeze bewust actief bezig met duurzaam ondernemen. Door diverse maatregelen te treffen, hebben we al veel bereikt en ook de toekomstplannen beloven veel goeds. Benieuwd naar onze investeringen en de resultaten? Onze KAM-adviseur Roy Bouwmeester van ValQ Training + Advies werkt al jaren samen met Broeze Nijverdal en vertelt er graag meer over!

CO2 uitstoot

Jaren geleden zijn we bij Broeze gestart met het opzetten van een energiebeleid conform de CO2 prestatieladder. Eén van de belangrijkste voordelen is dat Broeze middels dit instrument inzicht krijgt in het eigen energieverbruik én de veroorzaakte CO2 uitstoot. De essentie van de CO2 prestatieladder is dan ook dat helder is waarop binnen de organisatie nog energie bespaard kan worden om de uitstoot te verminderen én om hier continu mee bezig blijven. De reden dat Broeze actief met haar energiebeleid aan de slag is gegaan, is enerzijds om inzicht te krijgen in het verbruik maar anderszins ook de eigen ‘drive’ om energie te willen besparen. 
Dit scheelt niet alleen in de eigen kosten maar draagt ook bij aan een beter milieu. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Inzicht in verbruik

We hebben inzichtelijk gemaakt wat de voornaamste verbruikers zijn binnen Broeze Nijverdal. Enerzijds was dat het gasverbruik voor verwarming en anderzijds het elektra verbruik voor onder andere alle machines in de productie. Op basis van deze inzichten hebben we maatregelen genomen om te investeren in duurzaamheid. Een van de acties die we hebben ondernomen is het vervangen van alle verlichting door LED verlichting. De grote lampen in de productie verbruiken slechts 40% ten opzichte van de vorige lampen en geven daarnaast ook veel meer licht. Deze maatregel heeft een flinke daling in de CO2 uitstoot zichtbaar gemaakt.

Ik vind het mooi om te zien hoe Broeze Nijverdal met een nuchtere blik en gezond verstand de schouders eronder zet om maatregelen te treffen. Dat is echt de kracht van Broeze.”

- Roy Bouwmeester, KAM-adviseur bij ValQ

CO2 uitstoot

Over het jaar 2015 had Broeze een totale CO2 uitstoot van 182 ton CO2. Over geheel 2022 is dit gedaald naar 88 ton CO2, een verlaging van meer dan 50%!

  • Zonnepanelen
    Om de CO2 uitstoot voor de gebruikte elektriciteit te verminderen, willen we graag onze eigen elektriciteit opwekken door middel van zonnepanelen. In de loop van 2019 zijn er ca. 530 zonnepanelen geplaatst op het dak van de productiehal.

  • Isoleren van productiehallen
    Broeze Nijverdal heeft geïnvesteerd in nieuwe dak- en wandbeplating van de productiehallen. Dit heeft niet alleen gezorgd voor meer comfort voor de medewerkers (warmer in de winter, en koeler in de zomer), maar ook hoeft er minder gas verstookt te worden.