0548 - 610730

Station Assen. Erik vertelt!

Station Assen. Erik vertelt!

De bouw van station Assen is na een aanbesteding toegekend aan Hegeman Bouw en Infra. Voor deze aanbesteding heeft Broeze zich voor al het staalwerk met Hegeman ingeschreven. In maart 2017 hebben we de opdracht gekregen voor de bouw van het nieuwe station. Een mooie en complexe opdracht, waarin de kwaliteit en meerwaarde van Broeze goed tot uiting kwam. Op maandag 14 mei 2018 is een deel van het station officieel geopend voor reizigers. De komende maanden zal het station verder worden afgebouwd.

Onze werkzaamheden binnen dit project

Onze werkzaamheden binnen dit project bestonden uit het engineeren, produceren en monteren van de volgende onderdelen:

  • 12 buiskolommen en totaal 75 uithouders (waarop de gewelfde driehoekige houten kap van 3000 m2 is geplaatst);
  • 136 knopen bestaande uit 2 unieke consoles met een ± gewicht van 220 kg per console;
  • 4 stalen paviljoen geraamtes;
  • 2 perronkappen (7,7 x 16 m);
  • 2 liftschachten;
  • 2 loopbruggen;
  • Dak-trechter met uitloop van 600 mm;
  • Hek- en rvs leuningwerk van het station.

Onderzoek naar besparingen

Omdat het project voor de opdrachtgever duurder uitviel dan begroot, is ons voorafgaand aan het traject gevraagd of wij het ontwerp van de draagconstructie voor de gewelfde houten kap efficiënter konden uitvoeren, met behoud van uitstraling en constructieve uitgangspunten. In het oorspronkelijke ontwerp waren de kolommen samengesteld uit stalen platen, met een houten betimmering. Als alternatief hebben we ronde stalen buiskolommen voorgesteld, waarbij de verbinding met de uithouders constructief efficiënter is uitgevoerd. Door de kolommen te voorzien van een 3-laags natlak-systeem in een iets afwijkende kleur van de houten kap, is de betimmering komen te vervallen. Met ons voorgestelde alternatief hebben we kosten bespaard en de doorlooptijd verkort. In april 2017 zijn wij gestart met het tekenwerk. Het eerste paviljoen is net voor de bouwvak in 2017 gemonteerd.

“Met ons voorgestelde alternatief hebben we kosten bespaard en de doorlooptijd verkort.”

- Erik Ooink op den Dijk

Productie

Het meeste werk zat voor ons in het produceren van de kolommen, uithouders en knopen. De gewelfde houten kap is opgebouwd uit houten balken, welke middels 12 kolommen, 75 uithouders en 136 stalen knopen met elkaar zijn verbonden. Elke knoop bestaat uit 2 (± 220 kg wegende) stervormige consoles, waarbij vanwege de welving in de kap elke console net even iets anders is. Normaal gesproken worden boutverbindingen met voldoende speling geproduceerd, maar hier lag dat, in verband met het constructieve ontwerp, net even iets anders. Boutgaten van 75 à 80 mm diep hadden na het coaten een speling van 1 mm. De nauwkeurigheid voor productie lag hierbij bij dus zeer hoog! Om er zeker van te zijn dat we bij de montage van de kolommen met uithouders geen problemen zouden ondervinden, hebben we er voor gekozen om 1 kolom met uithouders in zijn geheel voor te monteren. Dat de hele kap nu in elkaar zit, mogen wij als team super trots op zijn!

“Dat de hele kap nu in elkaar zit, mogen wij als team super trots op zijn!”

- Erik Ooink op den Dijk

Geplande buitendienststellingen

Aan het spoor werken betekent dat er tijdens het rijden van treinen niet in een bepaalde cirkel of over het spoor met een kraan gehesen mag worden. De te plaatsen componenten, zullen dan in een buitendienststelling gemonteerd moeten worden. Voor Assen betekende dit dat er 3 kolommen met uithouders, 1 liftschacht en 2 perronkappen in 2 nachten gemonteerd moesten worden. Door een goed plan van aanpak, waarbij we zowel de 3 kolommen als de liftschacht en perronkappen inclusief dakbedekking hebben voorgemonteerd, konden we in de eerste nacht 1 kolom, de liftschacht en de 2 perronkappen monteren. De laatste 2 kolommen zijn gemonteerd in de tweede nacht.

Video | montage tijdens de eerste buitendienststelling