Renovatie brugdeel Tiel

Er was schade ontstaan aan de brug in Tiel, omdat een binnenvaartschip bij het uitvaren van de sluis tegen de brug is gevaren. Dit brugdeel moest worden vervangen.
 
Onze werkzaamheden
Het vernieuwen van beschadigd brugdeel.
 
Demonteren en monteren in één buitendienststelling
Het beschadigde brugdeel is digitaal ingescand. Met die inmeetgegevens zijn de werkplaatstekeningen geproduceerd. Dankzij deze goede voorbereiding kon het demonteren van het beschadigde brugdeel en het monteren van het nieuwe brugdeel in slechts één buitendienststelling worden gerealiseerd.
 
Opdrachtgever
Dit project hebben wij uitgevoerd in opdracht van Asset Rail.